Sufni Teátrum: Klamm háborúja
Egy tanár önvallomása az iskola harcteréről, a lövészárok mélyéről, lejtmenetben. Elsősorban középiskolai osztályoknak, jelenlegi, volt, és leendő diákoknak és tanároknak ajánljuk – biztatásul, hogy csak azért is. // A Sufni Teátrum az intimebb, zárt teret igénylő kamaradarabok otthona, ahol a helyszín befogadóképessége is igencsak korlátozott.

„Az iskola kényszer. Mindig is az volt, és mindörökre az is marad, és tanár és diák egyaránt éppen ennek a kényszernek köszönheti, hogy egyáltalán létezik. Mindig reméltem, hogy valaki belátja egyszer ezt, hogy egy szép napon levelet kapok egy volt diákomtól, hogy Klamm tanár úr, önnek igaza volt. És tudják mi a vicc? Hogy sose kaptam ilyen levelet, egyet se. Mindegy, spongyát rá.”

Kai Hensel 2002-ben Német Ifjúsági Színházi díjjal elismert monodrámája egy tanár és egy osztály különös háborújának története. Egy osztály levélben tudatja némettanárával, Klamm tanár úrral, hogy őt tartják felelősnek az előző tanévben, az érettségi előtt öngyilkosságot elkövető iskolatársuk haláláért. Hadüzenetükben teljes ellenállást, igazi passzív rezisztenciát hirdetnek. Klamm megpróbál a normális iskolai keretek között tovább tanítani, ám ebben az osztályban ez már nem lehetséges. Majd ő is meghirdeti saját háborúját, immár az egész iskola, valamennyi kollégája és az igazgató ellen. Abban reménykedik, hogy a diákokat ebben a furcsa háborúban, maga mellé tudja majd állítani. Ők azonban továbbra is hallgatással válaszolnak Klamm egyre őrültebb megnyilatkozásaira. Jelenetről jelenetre foszlik le az elvárásoknak megfelelő viselkedés és modor hősünkről, aki végképp elveszítve a talajt lába alól, olyan tabukat is néven nevez, melyek az iskolai konvenciók alapjait kérdőjelezik meg. Scherer Péter egy tanóra hosszúságú, kicsengetésekkel tagolt játéka a Németországban egyre népszerűbb osztályteremszínház első magyarországi adaptációja. A kamaszoknak szóló új, színházi műfaj iskolákban, osztálytermekben szembesíti a diákokat azokkal a sajátos problémákkal, melyekkel a mindennapi iskolai élet során találkoznak. Szórakoztatva, elgondolkoztatva segít fejleszteni a tizenévesek kommunikációs-, konfliktuskezelő- és empatikus készségét. A darab sajátos dialógusa, melyben Klamm mondataira, minden alkalommal a diákok némasága a felel, akár a görög sorstragédiák, a főhős bukásával végződik. Hogy érzünk-e katarzist, vagy bármilyen elégtételt Klamm furcsa bocsánatkérését hallva, vagy elnyeri, akár a legcsekélyebb mértékben is csodálatunkat a főhős riasztó őszintesége, ezekre a kérdésekre, az előadásokat követő beszélgetések során egymásnak kell megfelelniük az osztályteremben maradt diákoknak és tanároknak. A válaszok – reményeink szerint – segítséget adhatnak mindnyájuknak, a másik oldal, és saját helyzetük jobb megértéséhez.

Az előadás időtartama kb. 70 perc.

Klamm tanár: Scherer Péter

Írta: Kai Hensel
Fordította: Kovács Kristóf
Dramaturg: Kovács Kristóf
A rendező munkatársa: Hajsz Andrea
Rendező: Novák János