ARCHÍVUM FOO KLUB FOO KÖNYV JEGYVÁSÁRLÁS
Fishing On Orfű 2024. Június 26-27-28-29.

Adatvédelem és adatkezelés

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a Fishing on Orfű fesztivál weboldalát üzemeltető FOO KFT. (7677 Orfű, Széchenyi tér 1.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

Weboldal használata, cookie policy

A Fishing on Orfű fesztivál weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ – amelyek segítenek fokozni a Fogyasztói élményt és megérteni, hogy mely infomációk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a FOO KFT. kezeli.

A www.fishingonorfu.hu oldal használatával beleegyezel a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadod. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a Fishing on Orfű fesztiválhoz kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a FOO KFT. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezel bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngésződben le kell tiltanod az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnöd a weboldalainkat.

Hírlevél

A weboldalt működtető FOO KFT. egy hírlevél rendszert működtet, mely a folyamatos tájékoztatás mellett a fesztivállal kapcsolatos ajánlatokat küldd a regisztráltak számára.

A regisztráció során kért személyes adatokat (keresztnév, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük, melyet a feliratkozás során megad, kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy a FOO KFT. megadott adatait kezelje, részére a Fishing on Orfű fesztivállal kapcsolatos információkat, ajánlatokat időközönként emailben elküldje.

A hírlevelek kiküldése a “Mailchimp” és a „Campaign Monitor” nemzetközi hírlevélrendszereken keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az a kifejezett hozzájárulásod is a személyes adataid külföldi adatkezelőkhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja, bővebben erről itt olvashatsz. A Campaign Monitor rendszer üzemeltetője a Campaign Monitor Pty Ltd. (631 Howard St., 5th Floor, San Francisco, CA 94105). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja, bővebben erről itt olvashatsz.

Adatok kezelése, módosítása és törlése

A FOO KFT. fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a Fogyasztó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – a fentiekben felsorolt adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

A hírlevélről természetesen bármikor leiratkozhatsz a hírlevelek láblécében található “Leiratkozás” linkre kattintva – ezzel együtt automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adataid.

A személyes adataid módosítását és törlését bármikor, indoklás nélkül kérheted az info@fishingonorfu.hu címen emailben vagy postai úton (7632 Pécs, Nyárfa u. 17.). A FOO KFT., mint adatkezelő az info@fishingonorfu.hu címre beérkező törlésre/módosításra vonatkozó kérelemnek haladéktalanul, legkésőbb (postai levél esetén a kézhezvételtől számított) 15 napon belül tesz eleget.

Jogszabályi alapok

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod – az adataid kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Pécsi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevételed, kérdésed, vagy javaslatod van:

FOO KFT.
7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Email: info@fishingonorfu.hu

ÁSZF

Szolgáltató adatai

FOO KFT.
Székhely: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Elelérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@fishingonorfu.hu
Adószám: 24768191-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék

1. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a FOO KFT. (székhelye: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1., adószáma: 24768191-2-02), által megrendezett Fishing on Orfű fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) tekintetében

I. a jegyvásárlásra és egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket

II. a Fesztivál és a jegyvásárlók közötti jogokat és kötelezettségeket

III. a látogatók Fesztiválon való részvételének általános feltételeit

IV. a Fesztivál és a látogatók közötti jogokat és kötelezettségeket (jegyvásárlók és látogatók a továbbiakban együttesen: Fogyasztó).

2. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

3. A Fesztivál megbízásából jegyértékesítő (TIXA Hungary Kft. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., Adószáma: 24813064-2-04, továbbiakban: Jegyértékesítő) rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet. A Jegyértékesítő a Fogyasztók részére a Rendszerben elérhető Fesztivál belépőjegyeinek/bérleteinek (továbbiakban együtt: belépőjegyeinek) értékesítését biztosítja. A Fogyasztó Jegyértékesítő Rendszerének használata során a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Fogyasztó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. A Jegyértékesítő saját ÁSZF-e itt érhető el: https://tixa.hu/aszf

4. A Fesztivál tájékoztatja Fogyasztót és Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fesztivál jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Fesztivál a Fogyasztót a változások www.fishingonorfu.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

5. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

6. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

2. A vásárlás menete

1. Jegyértékesítő Rendszerének használatával a Fogyasztónak a bekért adatok megadásával van lehetősége vásárolni. A bekért adatok megadását követően a Jegyértékesítő emailben értesíti a Fogyasztót a fizetés pontos módjáról.

2. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a Jegyértékesítő által küldött visszaigazoló e-mailekben. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Fogyasztónak elektronikusan elküldött vásárlási adatok igazolják.

3. A fizetés beérkezését követő 15 napon belül a Jegyértékesítő emailben küldi ki a Fogyasztónak a belépőjegyet és az e-számlát. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Jegyértékesítő a Fogyasztó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Fogyasztót terheli a felelősség. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.

3. Tudnivalók a jegyekről

1. A Fesztivál fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az ármódosítás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

2. A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Fogyasztó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Jegyértékesítő ÁSZF-ét és a Fesztivál házirendjét elfogadta.

3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Fogyasztót terheli. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható. Az ilyen okból történő kizárás miatt Jegyértékesítő kártérítésre nem kötelezhető.

4. A Fogyasztó felelőssége a Jegy megőrzése, és a Fesztiválra történő belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

4. A fesztiválon

1. A Fesztivál a Fesztivál helyszínén a jegy ellenőrzését követően azt karszalagra cseréli. Adott Jegy érvényesítésekor a Fesztiválon a Jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító, a Fesztivál zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Fesztivál tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására.

2. A részvételi feltételeket, a Fesztivál házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Fesztivál biztonságos lebonyolítása illetve a Fesztiválon tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Fesztivál kártérítésre nem kötelezhető. A Fesztivál elállhat a szerződés teljesítésétől, és megtagadhatja a beengedést, ha Fogyasztó súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a Fesztivál zavartalan lebonyolítását. A Fogyasztó a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a szervezőkkel és a biztonsági szolgálattal a jogszabályi keretek között együttműködik, veszélyhelyzet illetve egyéb rendkívüli körülmény esetén az utasításaikat követi.

3. A Fesztivál fenntartja a jogot a Fesztivál programjának megváltoztatására. A Fesztivál által szervezett programokon mindenki saját felelősségére vesz részt.

4. A Fesztivál területén – a fesztivál bejárata előtti területet is ideértve – a Fesztivál előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

5. A Fesztivál köteles a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, ha a Fogyasztó által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésre vagy módosult.

6. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Fesztivált, amennyiben a Fesztivál több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Fesztivál kezdése a Fesztivál tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Fesztivál esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Fesztiválra vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának.

7. A Fesztivál fenntartja a jogát, hogy az elmaradt Fesztivál helyett másik időpontban pótló Fesztivált biztosítson, ez esetben belépőjegyek nem kerülnek visszaváltásra. A Fesztivál esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Fesztiválra vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a pótló Fesztivál tényét, időpontját, programját, pótló Fesztivál hiányában a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának.

8. A belépőjegyek árán felül a belépőjegyek megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

5. Vis Maior

1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, járvány, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Fogyasztó, illetőleg a Jegyértékesítő hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Fesztiválra, mint egészre, mind a Fesztivál valamely programjára vagy szolgáltatására.

2. Amennyiben a Fesztivál vis maior esetben jegyár visszatérítési lehetőséget biztosít, abban az esetben a visszatérítési igénybejelentésre kikötött határidő utolsó napjával elévül a visszatérítési igény.

6. Elállás, garanciális rendelkezések

Az online fizetést követően Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási, illetve felmondási jog a vásárlót a 29.§ (1) bek. l.) pontja alapján nem illeti meg. A Jegyértékesítőnek nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

7. Védjegyek és szerzői jogok

1. A Fesztivál nyilvános felületein megjelenő védjegyek a Fesztivál, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

2. A Fesztivál nyilvános felületein elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Fesztivált, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A nyilvános felületeken elérhető információkat és egyéb anyagokat a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Fogyasztó a Fesztivál tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Online ügyfélszolgálat: info@fishingonorfu.hu

2. Amennyiben a Fesztivál és Fogyasztó között esetlegesen kialakult fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság:
http://www.nfh.hu/magyar/kapcsolat/panaszbejelent

3. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

4. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

5. Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

6. Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ: www.efk.hu

7. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezése alkalmazandó.

Házirend – Fishing on Orfű fesztivál 2024

Kedves Fesztivállátogató!

A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a Fishing on Orfű fesztiválra történő belépésre, ha elfogadod a fesztivál jelen házirendjét és tudomásul veszed, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

Belépés

A fesztiválra belépni a megváltott jegy szabta időpontban és feltételek mellett lehet. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell viselned. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik.

Fesztiválbelépőkkel kapcsolatos információk

A jegypénztár a fesztivál ideje alatt non-stop működik.

Ha érvénytelen a karszalagod, köteles vagy elhagyni a rendezvény területét! A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A kézről eltávolított, elveszett karszalagot nem cseréljük.

Kempingjegyekkel kapcsolatos tudnivalók

A rendezvényre különböző tipusú kempingjegyeket árusítunk, amelyekről minden információ megtalálható a KEMPINGJEGYEK oldalon. A Kempingjegyek a fesztivál egész időtartamára szólnak, ám a fesztivál területére való belépésre önmagában nem jogosítanak fel.

A kempingezők kényelmének érdekében ügyfélszolgálatot üzemeltetünk és koordinátorokat alkalmazunk majd a kempingezési rend betartására.

Közlekedés

A rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos! A rendezvény megközelítéséhez kérjük, hogy a tömegközlekedési eszközöket, a fesztivál buszjáratát használd! A rendezvény bejárata előtt megállni, várakozni tilos!

Mit hozhatsz be és mit nem?

A rendezvények területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. Külön felhívjuk figyelmedet, hogy hegyes, fém végű esernyőt, kalapácsot, gumikalapácsot és gázpalackos melegítőt sem hozhatsz be magaddal! A rendezvény területén tűzgyújtási tilalom van érvényben!

Alkoholos italt, üdítőt semmilyen mennyiségben, bontatlan ásványvizet legfeljebb kétliteres műanyagpalackban személyenként legfeljebb egy zsugort, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiségben lehet behozni a rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki ellenőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

Házi kedvencekre vonatkozó szabályok

A fesztivál területére kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral rendelkező házi kedvenceket lehet behozni, de inkább javasoljuk azok otthon hagyását. Házi kedvenceket a rendezvény területére csak abban az esetben lehet beléptetni, ha van érvényes oltási igazolványa és egy évnél nem régebbi a veszettség elleni oltása. Továbbá rendelkezik pórázzal, nyakörvvel, szájkosárral és bilétával a gazda telefonszámával. A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A rendezők fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát.

Talált tárgyak

Kérjük, a talált tárgyakat a csomag- és értékmegőrzőnél add le, elveszett tárgyaidat ugyanitt keresd.

Egyéb

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a rendezvény területén is tilos!

Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A rendezvényen értékmegőrző üzemel. A biztonsági szolgálat csak az itt elhelyezett tárgyakért vállal korlátozott felelősséget! A máshol hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk a megőrzők használatát!

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!